Varför Pluslexia.com?

Varit dyslektiker är en utmaning, gör tvivel. Men det är möjligt att se bortom dyslexi eftersom dyslektiker är mycket mer än dyslektiker.

Vi tror att mångfalden i mänskliga färdigheter är ett plus för våra liv i många aspekter. Tillsammans kan vi skapa bättre resultat i skolan, sport, relationer etc. Därför omfamnar vi mångfalden genom att ge unga dyslektiker att se plus i sina färdigheter och att tro på sig själva.

Vid Pluslexia.com samlar vi berättelser från dyslektiker för att inspirera och motiv andra dyslektiker att hitta sina styrkor och färdigheter som sätter dyslexi i bakgrunden. Hitta plusen i livet.