Här hittar du den hjälp och det stöd du kan behöva om du är förälder till ett dyslexiskt barn. Jag ger förståelse, kunskap och insikter i ditt barns liv med dyslexi, så att du kan stödja ditt barn i deras resa för att övervinna bokstäverna.

Låt mig börja med att säga att ditt barn varken är dumt, lat eller utan en framtid.

När du har besökt min webbplats kommer du till exempel att bli mer kunnig om hur du hjälper ditt barn att använda hjälpmedlen och prata om de känslor som de går igenom.